Urgamla kultplatser - Cult Identity

Besök kultplatserna längs Jungfrukusten! Längs gävleborgskusten finns många spännande platser att besöka. Vissa kulturhistoriska platser riskerar att glömmas bort med tiden trots att de har en fascinerande historia att berätta! De senaste åren har Länsmuseet Gävleborg tillsammans med kustregioner i Estland och Lettland arbetat för att lyfta fram gamla kultplatser vid Östersjökusten. Hundratals platser har registrerats och kartlagts och finns nu att läsa om på den nystartade webbplatsen www.ancientsites.eu. I Gävleborgs län har Länsmuseet placerat ut skyltar vid några utvalda kultplatser. Fem platser har hittills försetts med skyltar för att lyfta fram platsernas historia.

Lerviks källa. Foto: C.E.U.
Makt och kult i Hög - Hudiksvall

Människor har i alla tider fascinerats av det okända och mytiska. Myter och legender knutna till våra urgamla kultplatser väcker vår nyfikenhet och ger oss glimtar av vårt förflutna. Vi har både muntliga berättelser och skriftliga skildringar om seder och ritualer kopplade till olika typer av kultplatser. Nämnas kan till exempel olika typer av offergåvor, soldyrkan och andra handlingar i syfte att ge ökad fruktbarhet, motståndskraft mot sjukdomar och onda makter. Våra förfäder dyrkade bland annat vissa våtmarker, träd och stenar eftersom de ansågs ha skyddande och helande krafter. Det som idag ser ut som en vanlig sten kan i själva verket utgöra en gammal kultplats med muntliga berättelser som traderats från generation till generation. Platserna utgör spåren efter hur våra förfäder uppfattade kontakten med gudar och andeväsen.

Gravrösena på Klapern - Norrala, Söderhamn Foto: CEU

Det visade sig vara en stor utmaning att åter upptäcka de gamla kultplatserna. Många har över tid förstörts och försvunnit, många finns kvar endast i form av ett namn på en karta eller en muntlig berättelse. Men i vårt arbete har vi ändå lyckats identifiera ett stort antal ännu existerande kultplatser. Och varje plats har sin egen berättelse med sin egen roll i vår historia.

Labyrinten på Kuggören-Hudiksvall Foto: CEU

Vi tror att den här informationen inte bara kommer att bidra till ökad förståelse av vårt kulturarv utan också att kunskapen växer om gemensamma seder och traditioner bland människorna runt Östersjön.   

Kom och upptäck ditt förflutna på nytt!

Text från www.ancientsites.eu