Fiskelägen längs Jungfrukusten

Jungfrukusten är kuststräckan i Gävleborgs län, från Ragvaldsnäs i norra Hälsingland till Furuvik i södra Gästrikland. Längs kusten finns en storslagen skärgård, uppsplittrad i en mängd öar, holmar, skär och havsvikar.

Fiskelägen - Länsmuséet Gävleborg
Fiskelägen - Länsmuséet Gävleborg

Många av dagens fiskelägen längs Jungfrukusten anlades under 1500- och 1600-talen som så kallade Gävlebohamnar. Fiskarna från Gävle hade ensamrätt till allt strömmingsfiske längs norrlandskusten vid den tiden. Fiskelägena bildade egna små samhällen och hade ofta ett kapell för gudstjänster.

Iggön - Foto: Länsmuséet Gävleborg

I mitten av 1800-talet började alltfler fiskare bosätta sig året om i fiskelägena. Flertalet fiskelägen är välbevarade och används både i sin ursprungliga funktion och som en plats att koppla av på. Vackra och historiskt spännande platser för såväl boende som besökare.

Karskär - Foto: Länsmuséet Gävleborg

Sommaren 2012 och 2013 gjorde Länsmuseet Gävleborg en fotografisk samtidsdokumentation av fiskelägen längs Jungfrukusten. Du kan ladda ned broschyren via länken i kolumnen här till höger.

www.lansmuseetgavleborg.se