Jungfrukustens fiskarkapell 400 år!

Längs kusten i Gävleborgs län finns elva bevarade fiskarkapell, två i Gästrikland och nio stycken i Hälsingland. Kapellen är av olika ålder och har tillkommit på skilda sätt men tillsammans kan de berätta mycket om Jungfrukustens spännande historia ända sen 1600-talets början.

Kapellet_prästgrunet

Vad är då ett fiskarkapell? Ja, det är en byggnad av trä uppförd av fiskare i ett fiskeläge för att användas vid gudstjänster och möten under sommarhalvåret, där avstånden till de vanliga kyrkorna var för stora.  Men kapellet hade även en annan funktion. På hösten stuvades fiskeredskapen in i byggnaden och kapellen förvandlades vindtertid till förvaringsutrymmen för nät och annan fiskeutrustning.

Men att färdas och fiska längs kusten har äldre traditioner än 1600¬-talet. Redan under medeltiden bedrev fiskare från Mälardalen fiske längs Norrlandskusten. Efter att staden Gävle grundats 1446, som Norrlands första stad, fick Gävlefiskarna från 1557 ensamrätt på fisket längs den södra och mellersta Norrlandskusten.  Längs denna kuststräcka anlades 87 så kallade Gävlebohamnar, d.v.s. fiskelägen där gävlefiskarna vistades under sommarhalvåret och fiskade.

Längs kusten i Gästrikland och Hälsingland finns spår efter minst tre kapellplatser där det inte längre finns något kapell. Dessutom har flera av de nuvarande kapellen haft äldre föregångare. Vid flera av dessa kapellplatser finns det även kända begravningsplatser, något som de flesta senare kapellplatser saknar helt. Många fiskare var senare vintertid bosatta i städerna Hudiksvall och Söderhamn, men gävlefiskarna fortsatte att fiska och vistas i samma fiskelägen sommartid ända in på 1900-talet.

Kuggörens kapell Foto: Mats Fallqvist

Kuggörens kapell. Foto: Mats Fallqvist.
Fiskarkapellen ligger ofta på en höjd, vanligtvis på ett litet avstånd från det övriga fiskeläget. Många kapell har även fungerat som sjömärken. Kapellen känns vanligtvis igen på att de har en hög klockstapel som oftast sitter ihop med byggnaden, fönsterluckor som stängs om vintern och många har även höga järnspiror med vindflöjlar på taket. Till det inre påminner kapellen om ett vanligt kyrkorum, men i förminskad skala. Här finns bänkinredning med mittgång, altare och altarring och en predikstol samt ofta även en orgel. I kapellen finns även en läsarbänk där någon särskilt utsedd fiskare läste texter när prästen inte var närvarande.

Vi ska nu göra en snabb överblick över kapellen längs Jungfrukusten och vi börjar norrifrån: På Bergön, som på grund av landhöjningen inte längre är någon ö och som numer kan nås med bil, ligger ett kapell uppfört av virke fällt 1636. Denna ålder har nyligen fastställts med hjälp av årsringsdatering och det gäller även nästa kapell söderut. På ön Bålsön ligger vid den gamla hamnen länets och Norrlandskustens hittills äldsta kända kapell, uppfört 1604 med inredningsmåleri från 1700-talets slut. På halvön Hornslandets norra del ligger Kuggörarnas fiskeläge och ett fiskarkapell från 1778 med utsikt åt havet på tre sidor. De två allra yngsta fiskarkapellen längs jungfrukusten återfinns också i detta område. Vid halvön Hornslandets sydspets ligger Hölicks fiskeläge och det stora rödmålade kapellet här invigdes 1930. På ön Olmen återfinns det yngsta kapellet i vårt län, stod klart så sent som 1956, men båda dessa kapell har uppförts i samma tradition som de äldre.

Den välkände 1700-talsprosten Johan Olov Broman såg till att det blev ett kapell på Kråkön 1736 och detta numer gulmålade kapell står fortfarande kvar på samma plats. Längre österut ligger den stora ön Agön och dess kapell byggdes 1660 och förlängdes under 1830-talet.
 

Prästgrundets kapell

I Söderhamns skärgård ligger Prästgrundets fiskeläge och det lilla kapellet här, som är Norrlands-kustens allra minsta, invigdes 1830. På ön Storjungfrun ligger ett kapell som uppfördes av virke fällt 1617 och 1618, d.v.s. ungefär jämngammal med Söderhamns stad som grundlades 1620. Längs Gävlekusten ligger Bönans stora vitmålade kapell från 1843, som enkelt kan nås med bil, och på ön Lövgrund finns ett mycket välbevarat vitmålat kapell från 1832.

Även om kapellen är av hög ålder är det viktigt att komma ihåg att de i högsta grad är levande kyrkorum och platser för bröllop, dop och andra möten i fiskelägena.  De är fortfarande betydelse-fulla mötesplatser som engagerar många och som underhålls av de som sommartid är bosatta i närheten av kapellen. Framför allt har de dock mycket att berätta om fiskarlivet och är på så sätt en betydelsefull del av Jungfrukustens historia. Ta chansen att uppleva och upptäcka dessa spännande miljöer du också!

Daniel Olsson
Byggnadsantikvarie, Länsmuseet Gävleborg   
___________________________
Faktamaterialet till denna text har tagits fram av stiftsprojektet Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland som 2011-2012 bedrevs av Länsmuseet Gävleborg och Hälsinglands museum i samarbete med bland annat Länsstyrelsen Gävleborg, Uppsala stift, lokala församlingar och kapellvärdar.